Beograd - Crna Gora

  • 1. Odabir
  • 2. Rezervacija
  • 3. Kupovina

Autobuski prevoz Beograd - Crna Gora. U tabeli ispod su prikazane redovne autobuske linije sa vremenima polaska i povratka na relaciji Beograd - Crna Gora. Ukoliko želite da rezervišite autobusku kartu preko Interneta, kliknite na dugme "Rezerviši", ili nas pozovite.

Rezervišite autobuski prevoz preko telefona 011 405 31 51

Beograd - Baošići

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
19:45
utorak
19:45
sreda
19:45
četvrtak
19:45
petak
19:45
subota
19:45
nedelja
19:45
ponedeljak
16:30
utorak
16:30
sreda
16:30
četvrtak
16:30
petak
16:30
subota
16:30
nedelja
16:30
U jednom pravcu 3.100 DIN
Povratna karta 3.900 DIN
Rezerviši »

Beograd - Baošići

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
20:00
utorak
20:00
sreda
20:00
četvrtak
20:00
petak
20:00
subota
20:00
nedelja
20:00
ponedeljak
20:12
utorak
20:12
sreda
20:12
četvrtak
20:12
petak
20:12
subota
20:12
nedelja
20:12
U jednom pravcu 3.190 DIN
Povratna karta 5.104 DIN
Rezerviši »

Beograd - Baošići

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
22:00
utorak
22:00
sreda
22:00
četvrtak
22:00
petak
22:00
subota
22:00
nedelja
22:00
ponedeljak
19:12
utorak
19:12
sreda
19:12
četvrtak
19:12
petak
19:12
subota
19:12
nedelja
19:12
U jednom pravcu 3.190 DIN
Povratna karta 5.104 DIN
Rezerviši »

Beograd - Bar

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
21:30
utorak
21:30
sreda
21:30
četvrtak
21:30
petak
21:30
subota
21:30
nedelja
21:30
ponedeljak
21:35
utorak
21:35
sreda
21:35
četvrtak
21:35
petak
21:35
subota
21:35
nedelja
21:35
U jednom pravcu 2.700 DIN
Povratna karta 4.500 DIN
Rezerviši »

Beograd - Bar

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
20:30
utorak
20:30
sreda
20:30
četvrtak
20:30
petak
20:30
subota
20:30
nedelja
20:30
ponedeljak
18:00
utorak
18:00
sreda
18:00
četvrtak
18:00
petak
18:00
subota
18:00
nedelja
18:00
U jednom pravcu 2.700 DIN
Povratna karta 4.500 DIN
Rezerviši »

Beograd - Berane

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
13:30
utorak
13:30
sreda
13:30
četvrtak
13:30
petak
13:30
subota
13:30
nedelja
13:30
ponedeljak
20:51
utorak
20:51
sreda
20:51
četvrtak
20:51
petak
20:51
subota
20:51
nedelja
20:51
U jednom pravcu 1.650 DIN
Povratna karta 2.600 DIN
Rezerviši »

Beograd - Berane

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
08:30
utorak
08:30
sreda
08:30
četvrtak
08:30
petak
08:30
subota
08:30
nedelja
08:30
ponedeljak
12:10
utorak
12:10
sreda
12:10
četvrtak
12:10
petak
12:10
subota
12:10
nedelja
12:10
U jednom pravcu 1.650 DIN
Povratna karta 2.600 DIN
Rezerviši »

Beograd - Bijela

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
19:45
utorak
19:45
sreda
19:45
četvrtak
19:45
petak
19:45
subota
19:45
nedelja
19:45
ponedeljak
16:40
utorak
16:40
sreda
16:40
četvrtak
16:40
petak
16:40
subota
16:40
nedelja
16:40
U jednom pravcu 3.100 DIN
Povratna karta 3.900 DIN
Rezerviši »

Beograd - Bijela

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
20:00
utorak
20:00
sreda
20:00
četvrtak
20:00
petak
20:00
subota
20:00
nedelja
20:00
ponedeljak
20:15
utorak
20:15
sreda
20:15
četvrtak
20:15
petak
20:15
subota
20:15
nedelja
20:15
U jednom pravcu 3.190 DIN
Povratna karta 5.104 DIN
Rezerviši »

Beograd - Bijela

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
22:00
utorak
22:00
sreda
22:00
četvrtak
22:00
petak
22:00
subota
22:00
nedelja
22:00
ponedeljak
19:15
utorak
19:15
sreda
19:15
četvrtak
19:15
petak
19:15
subota
19:15
nedelja
19:15
U jednom pravcu 3.190 DIN
Povratna karta 5.104 DIN
Rezerviši »

Beograd - Budva

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
21:30
utorak
21:30
sreda
21:30
četvrtak
21:30
petak
21:30
subota
21:30
nedelja
21:30
ponedeljak
22:35
utorak
22:35
sreda
22:35
četvrtak
22:35
petak
22:35
subota
22:35
nedelja
22:35
U jednom pravcu 2.500 DIN
Povratna karta 4.400 DIN
Rezerviši »

Beograd - Budva

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
19:30
utorak
19:30
sreda
19:30
četvrtak
19:30
petak
19:30
subota
19:30
nedelja
19:30
ponedeljak
19:30
utorak
19:30
sreda
19:30
četvrtak
19:30
petak
19:30
subota
19:30
nedelja
19:30
U jednom pravcu 2.800 DIN
Povratna karta 4.550 DIN
Rezerviši »

Beograd - Budva

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
20:00
utorak
20:00
sreda
20:00
četvrtak
20:00
petak
20:00
subota
20:00
nedelja
20:00
ponedeljak
21:00
utorak
21:00
sreda
21:00
četvrtak
21:00
petak
21:00
subota
21:00
nedelja
21:00
U jednom pravcu 2.800 DIN
Povratna karta 4.550 DIN
Rezerviši »

Beograd - Budva

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
22:00
utorak
22:00
sreda
22:00
četvrtak
22:00
petak
22:00
subota
22:00
nedelja
22:00
ponedeljak
18:00
utorak
18:00
sreda
18:00
četvrtak
18:00
petak
18:00
subota
18:00
nedelja
18:00
U jednom pravcu 2.800 DIN
Povratna karta 4.550 DIN
Rezerviši »

Beograd - Budva

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
21:00
utorak
21:00
sreda
21:00
četvrtak
21:00
petak
21:00
subota
21:00
nedelja
21:00
ponedeljak
21:15
utorak
21:15
sreda
21:15
četvrtak
21:15
petak
21:15
subota
21:15
nedelja
21:15
U jednom pravcu 2.800 DIN
Povratna karta 4.550 DIN
Rezerviši »

Beograd - Budva

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
22:45
utorak
22:45
sreda
22:45
četvrtak
22:45
petak
22:45
subota
22:45
nedelja
22:45
ponedeljak
19:50
utorak
19:50
sreda
19:50
četvrtak
19:50
petak
19:50
subota
19:50
nedelja
19:50
U jednom pravcu 2.800 DIN
Povratna karta 4.550 DIN
Rezerviši »

Beograd - Budva

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
19:00
utorak
19:00
sreda
19:00
četvrtak
19:00
petak
19:00
subota
19:00
nedelja
19:00
ponedeljak
20:15
utorak
20:15
sreda
20:15
četvrtak
20:15
petak
20:15
subota
20:15
nedelja
20:15
U jednom pravcu 2.800 DIN
Povratna karta 4.550 DIN
Rezerviši »

Beograd - Budva

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
20:00
utorak
20:00
sreda
20:00
četvrtak
20:00
petak
20:00
subota
20:00
nedelja
20:00
ponedeljak
21:30
utorak
21:30
sreda
21:30
četvrtak
21:30
petak
21:30
subota
21:30
nedelja
21:30
U jednom pravcu 2.970 DIN
Povratna karta 4.752 DIN
Rezerviši »

Beograd - Budva

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
22:00
utorak
22:00
sreda
22:00
četvrtak
22:00
petak
22:00
subota
22:00
nedelja
22:00
ponedeljak
21:00
utorak
21:00
sreda
21:00
četvrtak
21:00
petak
21:00
subota
21:00
nedelja
21:00
U jednom pravcu 2.970 DIN
Povratna karta 4.752 DIN
Rezerviši »

Beograd - Budva

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
08:30
utorak
08:30
sreda
08:30
četvrtak
08:30
petak
08:30
subota
08:30
nedelja
08:30
ponedeljak
08:15
utorak
08:15
sreda
08:15
četvrtak
08:15
petak
08:15
subota
08:15
nedelja
08:15
U jednom pravcu 3.070 DIN
Povratna karta 4.950 DIN
Rezerviši »

Beograd - Budva

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
13:30
utorak
13:30
sreda
13:30
četvrtak
13:30
petak
13:30
subota
13:30
nedelja
13:30
ponedeljak
16:40
utorak
16:40
sreda
16:40
četvrtak
16:40
petak
16:40
subota
16:40
nedelja
16:40
U jednom pravcu 3.070 DIN
Povratna karta 4.950 DIN
Rezerviši »

Beograd - Budva

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
19:45
utorak
19:45
sreda
19:45
četvrtak
19:45
petak
19:45
subota
19:45
nedelja
19:45
ponedeljak
18:00
utorak
18:00
sreda
18:00
četvrtak
18:00
petak
18:00
subota
18:00
nedelja
18:00
U jednom pravcu 3.100 DIN
Povratna karta 3.900 DIN
Rezerviši »

Beograd - Čanj

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
19:45
utorak
19:45
sreda
19:45
četvrtak
19:45
petak
19:45
subota
19:45
nedelja
19:45
ponedeljak
19:15
utorak
19:15
sreda
19:15
četvrtak
19:15
petak
19:15
subota
19:15
nedelja
19:15
U jednom pravcu 3.100 DIN
Povratna karta 3.900 DIN
Rezerviši »

Beograd - Herceg Novi

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
19:30
utorak
19:30
sreda
19:30
četvrtak
19:30
petak
19:30
subota
19:30
nedelja
19:30
ponedeljak
18:30
utorak
18:30
sreda
18:30
četvrtak
18:30
petak
18:30
subota
18:30
nedelja
18:30
U jednom pravcu 3.100 DIN
Povratna karta 5.000 DIN
Rezerviši »

Beograd - Herceg Novi

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
19:45
utorak
19:45
sreda
19:45
četvrtak
19:45
petak
19:45
subota
19:45
nedelja
19:45
ponedeljak
16:20
utorak
16:20
sreda
16:20
četvrtak
16:20
petak
16:20
subota
16:20
nedelja
16:20
U jednom pravcu 3.100 DIN
Povratna karta 3.900 DIN
Rezerviši »

Beograd - Herceg Novi

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
21:00
utorak
21:00
sreda
21:00
četvrtak
21:00
petak
21:00
subota
21:00
nedelja
21:00
ponedeljak
20:00
utorak
20:00
sreda
20:00
četvrtak
20:00
petak
20:00
subota
20:00
nedelja
20:00
U jednom pravcu 3.100 DIN
Povratna karta 5.000 DIN
Rezerviši »

Beograd - Herceg Novi

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
19:00
utorak
19:00
sreda
19:00
četvrtak
19:00
petak
19:00
subota
19:00
nedelja
19:00
ponedeljak
19:00
utorak
19:00
sreda
19:00
četvrtak
19:00
petak
19:00
subota
19:00
nedelja
19:00
U jednom pravcu 3.100 DIN
Povratna karta 5.000 DIN
Rezerviši »

Beograd - Herceg Novi

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
20:00
utorak
20:00
sreda
20:00
četvrtak
20:00
petak
20:00
subota
20:00
nedelja
20:00
ponedeljak
20:00
utorak
20:00
sreda
20:00
četvrtak
20:00
petak
20:00
subota
20:00
nedelja
20:00
U jednom pravcu 3.100 DIN
Povratna karta 5.000 DIN
Rezerviši »

Beograd - Herceg Novi

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
20:00
utorak
20:00
sreda
20:00
četvrtak
20:00
petak
20:00
subota
20:00
nedelja
20:00
ponedeljak
20:00
utorak
20:00
sreda
20:00
četvrtak
20:00
petak
20:00
subota
20:00
nedelja
20:00
U jednom pravcu 3.190 DIN
Povratna karta 5.104 DIN
Rezerviši »

Beograd - Herceg Novi

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
22:00
utorak
22:00
sreda
22:00
četvrtak
22:00
petak
22:00
subota
22:00
nedelja
22:00
ponedeljak
19:00
utorak
19:00
sreda
19:00
četvrtak
19:00
petak
19:00
subota
19:00
nedelja
19:00
U jednom pravcu 3.190 DIN
Povratna karta 5.104 DIN
Rezerviši »

Beograd - Herceg Novi

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
13:30
utorak
13:30
sreda
13:30
četvrtak
13:30
petak
13:30
subota
13:30
nedelja
13:30
ponedeljak
14:45
utorak
14:45
sreda
14:45
četvrtak
14:45
petak
14:45
subota
14:45
nedelja
14:45
U jednom pravcu 3.420 DIN
Povratna karta 5.400 DIN
Rezerviši »

Beograd - Herceg Novi

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
08:30
utorak
08:30
sreda
08:30
četvrtak
08:30
petak
08:30
subota
08:30
nedelja
08:30
ponedeljak
07:00
utorak
07:00
sreda
07:00
četvrtak
07:00
petak
07:00
subota
07:00
nedelja
07:00
U jednom pravcu 3.420 DIN
Povratna karta 5.400 DIN
Rezerviši »

Beograd - Igalo

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
19:30
utorak
19:30
sreda
19:30
četvrtak
19:30
petak
19:30
subota
19:30
nedelja
19:30
ponedeljak
18:00
utorak
18:00
sreda
18:00
četvrtak
18:00
petak
18:00
subota
18:00
nedelja
18:00
U jednom pravcu 3.100 DIN
Povratna karta 5.000 DIN
Rezerviši »

Beograd - Igalo

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
19:00
utorak
19:00
sreda
19:00
četvrtak
19:00
petak
19:00
subota
19:00
nedelja
19:00
ponedeljak
18:30
utorak
18:30
sreda
18:30
četvrtak
18:30
petak
18:30
subota
18:30
nedelja
18:30
U jednom pravcu 3.100 DIN
Povratna karta 5.000 DIN
Rezerviši »

Beograd - Igalo

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
20:00
utorak
20:00
sreda
20:00
četvrtak
20:00
petak
20:00
subota
20:00
nedelja
20:00
ponedeljak
19:30
utorak
19:30
sreda
19:30
četvrtak
19:30
petak
19:30
subota
19:30
nedelja
19:30
U jednom pravcu 3.100 DIN
Povratna karta 5.000 DIN
Rezerviši »

Beograd - Igalo

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
21:00
utorak
21:00
sreda
21:00
četvrtak
21:00
petak
21:00
subota
21:00
nedelja
21:00
ponedeljak
19:30
utorak
19:30
sreda
19:30
četvrtak
19:30
petak
19:30
subota
19:30
nedelja
19:30
U jednom pravcu 3.100 DIN
Povratna karta 5.000 DIN
Rezerviši »

Beograd - Igalo

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
19:45
utorak
19:45
sreda
19:45
četvrtak
19:45
petak
19:45
subota
19:45
nedelja
19:45
ponedeljak
16:00
utorak
16:00
sreda
16:00
četvrtak
16:00
petak
16:00
subota
16:00
nedelja
16:00
U jednom pravcu 3.100 DIN
Povratna karta 3.900 DIN
Rezerviši »

Beograd - Igalo

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
20:00
utorak
20:00
sreda
20:00
četvrtak
20:00
petak
20:00
subota
20:00
nedelja
20:00
ponedeljak
19:20
utorak
19:20
sreda
19:20
četvrtak
19:20
petak
19:20
subota
19:20
nedelja
19:20
U jednom pravcu 3.190 DIN
Povratna karta 5.104 DIN
Rezerviši »

Beograd - Igalo

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
22:00
utorak
22:00
sreda
22:00
četvrtak
22:00
petak
22:00
subota
22:00
nedelja
22:00
ponedeljak
18:20
utorak
18:20
sreda
18:20
četvrtak
18:20
petak
18:20
subota
18:20
nedelja
18:20
U jednom pravcu 3.190 DIN
Povratna karta 5.104 DIN
Rezerviši »

Beograd - Kolašin

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
08:30
utorak
08:30
sreda
08:30
četvrtak
08:30
petak
08:30
subota
08:30
nedelja
08:30
ponedeljak
10:45
utorak
10:45
sreda
10:45
četvrtak
10:45
petak
10:45
subota
10:45
nedelja
10:45
U jednom pravcu 2.100 DIN
Povratna karta 3.960 DIN
Rezerviši »

Beograd - Kolašin

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
13:30
utorak
13:30
sreda
13:30
četvrtak
13:30
petak
13:30
subota
13:30
nedelja
13:30
ponedeljak
19:30
utorak
19:30
sreda
19:30
četvrtak
19:30
petak
19:30
subota
19:30
nedelja
19:30
U jednom pravcu 2.120 DIN
Povratna karta 3.960 DIN
Rezerviši »

Beograd - Kotor

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
22:45
utorak
22:45
sreda
22:45
četvrtak
22:45
petak
22:45
subota
22:45
nedelja
22:45
ponedeljak
19:00
utorak
19:00
sreda
19:00
četvrtak
19:00
petak
19:00
subota
19:00
nedelja
19:00
U jednom pravcu 2.950 DIN
Povratna karta 4.750 DIN
Rezerviši »

Beograd - Kotor

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
20:00
utorak
20:00
sreda
20:00
četvrtak
20:00
petak
20:00
subota
20:00
nedelja
20:00
ponedeljak
20:40
utorak
20:40
sreda
20:40
četvrtak
20:40
petak
20:40
subota
20:40
nedelja
20:40
U jednom pravcu 3.080 DIN
Povratna karta 4.928 DIN
Rezerviši »

Beograd - Kotor

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
22:00
utorak
22:00
sreda
22:00
četvrtak
22:00
petak
22:00
subota
22:00
nedelja
22:00
ponedeljak
19:50
utorak
19:50
sreda
19:50
četvrtak
19:50
petak
19:50
subota
19:50
nedelja
19:50
U jednom pravcu 3.080 DIN
Povratna karta 4.928 DIN
Rezerviši »

Beograd - Kotor

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
19:45
utorak
19:45
sreda
19:45
četvrtak
19:45
petak
19:45
subota
19:45
nedelja
19:45
ponedeljak
17:30
utorak
17:30
sreda
17:30
četvrtak
17:30
petak
17:30
subota
17:30
nedelja
17:30
U jednom pravcu 3.100 DIN
Povratna karta 3.900 DIN
Rezerviši »

Beograd - Kotor

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
13:30
utorak
13:30
sreda
13:30
četvrtak
13:30
petak
13:30
subota
13:30
nedelja
13:30
ponedeljak
15:40
utorak
15:40
sreda
15:40
četvrtak
15:40
petak
15:40
subota
15:40
nedelja
15:40
U jednom pravcu 3.300 DIN
Povratna karta 5.300 DIN
Rezerviši »

Beograd - Kotor

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
08:30
utorak
08:30
sreda
08:30
četvrtak
08:30
petak
08:30
subota
08:30
nedelja
08:30
U jednom pravcu 3.300 DIN
Povratna karta 5.300 DIN
Rezerviši »

Beograd - Kumbor

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
19:45
utorak
19:45
sreda
19:45
četvrtak
19:45
petak
19:45
subota
19:45
nedelja
19:45
ponedeljak
16:30
utorak
16:30
sreda
16:30
četvrtak
16:30
petak
16:30
subota
16:30
nedelja
16:30
U jednom pravcu 3.100 DIN
Povratna karta 3.900 DIN
Rezerviši »

Beograd - Kumbor

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
20:00
utorak
20:00
sreda
20:00
četvrtak
20:00
petak
20:00
subota
20:00
nedelja
20:00
ponedeljak
20:07
utorak
20:07
sreda
20:07
četvrtak
20:07
petak
20:07
subota
20:07
nedelja
20:07
U jednom pravcu 3.190 DIN
Povratna karta 5.104 DIN
Rezerviši »

Beograd - Kumbor

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
22:00
utorak
22:00
sreda
22:00
četvrtak
22:00
petak
22:00
subota
22:00
nedelja
22:00
ponedeljak
19:07
utorak
19:07
sreda
19:07
četvrtak
19:07
petak
19:07
subota
19:07
nedelja
19:07
U jednom pravcu 3.190 DIN
Povratna karta 5.104 DIN
Rezerviši »

Beograd - Meljine

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
19:45
utorak
19:45
sreda
19:45
četvrtak
19:45
petak
19:45
subota
19:45
nedelja
19:45
ponedeljak
16:25
utorak
16:25
sreda
16:25
četvrtak
16:25
petak
16:25
subota
16:25
nedelja
16:25
U jednom pravcu 3.100 DIN
Povratna karta 3.900 DIN
Rezerviši »

Beograd - Meljine

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
20:00
utorak
20:00
sreda
20:00
četvrtak
20:00
petak
20:00
subota
20:00
nedelja
20:00
ponedeljak
20:03
utorak
20:03
sreda
20:03
četvrtak
20:03
petak
20:03
subota
20:03
nedelja
20:03
U jednom pravcu 3.190 DIN
Povratna karta 5.104 DIN
Rezerviši »

Beograd - Meljine

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
22:00
utorak
22:00
sreda
22:00
četvrtak
22:00
petak
22:00
subota
22:00
nedelja
22:00
ponedeljak
19:03
utorak
19:03
sreda
19:03
četvrtak
19:03
petak
19:03
subota
19:03
nedelja
19:03
U jednom pravcu 3.190 DIN
Povratna karta 5.104 DIN
Rezerviši »

Beograd - Mojkovac

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
13:30
utorak
13:30
sreda
13:30
četvrtak
13:30
petak
13:30
subota
13:30
nedelja
13:30
ponedeljak
20:00
utorak
20:00
sreda
20:00
četvrtak
20:00
petak
20:00
subota
20:00
nedelja
20:00
U jednom pravcu 2.000 DIN
Povratna karta 3.200 DIN
Rezerviši »

Beograd - Mojkovac

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
08:30
utorak
08:30
sreda
08:30
četvrtak
08:30
petak
08:30
subota
08:30
nedelja
08:30
ponedeljak
11:15
utorak
11:15
sreda
11:15
četvrtak
11:15
petak
11:15
subota
11:15
nedelja
11:15
U jednom pravcu 2.000 DIN
Povratna karta 3.310 DIN
Rezerviši »

Beograd - Morinj

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
22:00
utorak
22:00
sreda
22:00
četvrtak
22:00
petak
22:00
subota
22:00
nedelja
22:00
ponedeljak
19:20
utorak
19:20
sreda
19:20
četvrtak
19:20
petak
19:20
subota
19:20
nedelja
19:20
U jednom pravcu 3.080 DIN
Povratna karta 4.928 DIN
Rezerviši »

Beograd - Morinj

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
20:00
utorak
20:00
sreda
20:00
četvrtak
20:00
petak
20:00
subota
20:00
nedelja
20:00
ponedeljak
20:20
utorak
20:20
sreda
20:20
četvrtak
20:20
petak
20:20
subota
20:20
nedelja
20:20
U jednom pravcu 3.080 DIN
Povratna karta 4.928 DIN
Rezerviši »

Beograd - Perast

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
20:00
utorak
20:00
sreda
20:00
četvrtak
20:00
petak
20:00
subota
20:00
nedelja
20:00
ponedeljak
20:35
utorak
20:35
sreda
20:35
četvrtak
20:35
petak
20:35
subota
20:35
nedelja
20:35
U jednom pravcu 3.080 DIN
Povratna karta 4.928 DIN
Rezerviši »

Beograd - Perast

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
22:00
utorak
22:00
sreda
22:00
četvrtak
22:00
petak
22:00
subota
22:00
nedelja
22:00
ponedeljak
19:35
utorak
19:35
sreda
19:35
četvrtak
19:35
petak
19:35
subota
19:35
nedelja
19:35
U jednom pravcu 3.080 DIN
Povratna karta 4.928 DIN
Rezerviši »

Beograd - Petrovac

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
20:30
utorak
20:30
sreda
20:30
četvrtak
20:30
petak
20:30
subota
20:30
nedelja
20:30
ponedeljak
18:26
utorak
18:26
sreda
18:26
četvrtak
18:26
petak
18:26
subota
18:26
nedelja
18:26
U jednom pravcu 2.500 DIN
Povratna karta 4.400 DIN
Rezerviši »

Beograd - Petrovac

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
21:30
utorak
21:30
sreda
21:30
četvrtak
21:30
petak
21:30
subota
21:30
nedelja
21:30
ponedeljak
22:01
utorak
22:01
sreda
22:01
četvrtak
22:01
petak
22:01
subota
22:01
nedelja
22:01
U jednom pravcu 2.500 DIN
Povratna karta 4.400 DIN
Rezerviši »

Beograd - Petrovac

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
20:00
utorak
20:00
sreda
20:00
četvrtak
20:00
petak
20:00
subota
20:00
nedelja
20:00
ponedeljak
21:41
utorak
21:41
sreda
21:41
četvrtak
21:41
petak
21:41
subota
21:41
nedelja
21:41
U jednom pravcu 2.800 DIN
Povratna karta 4.550 DIN
Rezerviši »

Beograd - Petrovac

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
22:45
utorak
22:45
sreda
22:45
četvrtak
22:45
petak
22:45
subota
22:45
nedelja
22:45
ponedeljak
20:31
utorak
20:31
sreda
20:31
četvrtak
20:31
petak
20:31
subota
20:31
nedelja
20:31
U jednom pravcu 2.800 DIN
Povratna karta 4.550 DIN
Rezerviši »

Beograd - Petrovac

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
19:45
utorak
19:45
sreda
19:45
četvrtak
19:45
petak
19:45
subota
19:45
nedelja
19:45
ponedeljak
19:00
utorak
19:00
sreda
19:00
četvrtak
19:00
petak
19:00
subota
19:00
nedelja
19:00
U jednom pravcu 3.100 DIN
Povratna karta 3.900 DIN
Rezerviši »

Beograd - Podgorica

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
20:30
utorak
20:30
sreda
20:30
četvrtak
20:30
petak
20:30
subota
20:30
nedelja
20:30
ponedeljak
19:25
utorak
19:25
sreda
19:25
četvrtak
19:25
petak
19:25
subota
19:25
nedelja
19:25
U jednom pravcu 2.300 DIN
Povratna karta 4.000 DIN
Rezerviši »

Beograd - Podgorica

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
21:30
utorak
21:30
sreda
21:30
četvrtak
21:30
petak
21:30
subota
21:30
nedelja
21:30
ponedeljak
23:55
utorak
23:55
sreda
23:55
četvrtak
23:55
petak
23:55
subota
23:55
nedelja
23:55
U jednom pravcu 2.300 DIN
Povratna karta 4.000 DIN
Rezerviši »

Beograd - Podgorica

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
20:00
utorak
20:00
sreda
20:00
četvrtak
20:00
petak
20:00
subota
20:00
nedelja
20:00
ponedeljak
22:40
utorak
22:40
sreda
22:40
četvrtak
22:40
petak
22:40
subota
22:40
nedelja
22:40
U jednom pravcu 2.600 DIN
Povratna karta 4.200 DIN
Rezerviši »

Beograd - Podgorica

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
19:30
utorak
19:30
sreda
19:30
četvrtak
19:30
petak
19:30
subota
19:30
nedelja
19:30
ponedeljak
21:10
utorak
21:10
sreda
21:10
četvrtak
21:10
petak
21:10
subota
21:10
nedelja
21:10
U jednom pravcu 2.600 DIN
Povratna karta 4.200 DIN
Rezerviši »

Beograd - Podgorica

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
19:00
utorak
19:00
sreda
19:00
četvrtak
19:00
petak
19:00
subota
19:00
nedelja
19:00
ponedeljak
21:55
utorak
21:55
sreda
21:55
četvrtak
21:55
petak
21:55
subota
21:55
nedelja
21:55
U jednom pravcu 2.600 DIN
Povratna karta 4.200 DIN
Rezerviši »

Beograd - Podgorica

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
21:00
utorak
21:00
sreda
21:00
četvrtak
21:00
petak
21:00
subota
21:00
nedelja
21:00
ponedeljak
22:55
utorak
22:55
sreda
22:55
četvrtak
22:55
petak
22:55
subota
22:55
nedelja
22:55
U jednom pravcu 2.600 DIN
Povratna karta 4.200 DIN
Rezerviši »

Beograd - Podgorica

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
22:00
utorak
22:00
sreda
22:00
četvrtak
22:00
petak
22:00
subota
22:00
nedelja
22:00
ponedeljak
19:20
utorak
19:20
sreda
19:20
četvrtak
19:20
petak
19:20
subota
19:20
nedelja
19:20
U jednom pravcu 2.600 DIN
Povratna karta 4.200 DIN
Rezerviši »

Beograd - Podgorica

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
22:45
utorak
22:45
sreda
22:45
četvrtak
22:45
petak
22:45
subota
22:45
nedelja
22:45
ponedeljak
21:30
utorak
21:30
sreda
21:30
četvrtak
21:30
petak
21:30
subota
21:30
nedelja
21:30
U jednom pravcu 2.600 DIN
Povratna karta 4.200 DIN
Rezerviši »

Beograd - Podgorica

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
20:00
utorak
20:00
sreda
20:00
četvrtak
20:00
petak
20:00
subota
20:00
nedelja
20:00
ponedeljak
23:00
utorak
23:00
sreda
23:00
četvrtak
23:00
petak
23:00
subota
23:00
nedelja
23:00
U jednom pravcu 2.640 DIN
Povratna karta 4.224 DIN
Rezerviši »

Beograd - Podgorica

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
22:00
utorak
22:00
sreda
22:00
četvrtak
22:00
petak
22:00
subota
22:00
nedelja
22:00
ponedeljak
22:30
utorak
22:30
sreda
22:30
četvrtak
22:30
petak
22:30
subota
22:30
nedelja
22:30
U jednom pravcu 2.640 DIN
Povratna karta 4.224 DIN
Rezerviši »

Beograd - Podgorica

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
08:30
utorak
08:30
sreda
08:30
četvrtak
08:30
petak
08:30
subota
08:30
nedelja
08:30
ponedeljak
09:45
utorak
09:45
sreda
09:45
četvrtak
09:45
petak
09:45
subota
09:45
nedelja
09:45
U jednom pravcu 2.710 DIN
Povratna karta 4.350 DIN
Rezerviši »

Beograd - Podgorica

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
13:30
utorak
13:30
sreda
13:30
četvrtak
13:30
petak
13:30
subota
13:30
nedelja
13:30
ponedeljak
18:00
utorak
18:00
sreda
18:00
četvrtak
18:00
petak
18:00
subota
18:00
nedelja
18:00
U jednom pravcu 2.710 DIN
Povratna karta 4.350 DIN
Rezerviši »

Beograd - Risan

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
20:00
utorak
20:00
sreda
20:00
četvrtak
20:00
petak
20:00
subota
20:00
nedelja
20:00
ponedeljak
20:30
utorak
20:30
sreda
20:30
četvrtak
20:30
petak
20:30
subota
20:30
nedelja
20:30
U jednom pravcu 3.080 DIN
Povratna karta 4.928 DIN
Rezerviši »

Beograd - Risan

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
22:00
utorak
22:00
sreda
22:00
četvrtak
22:00
petak
22:00
subota
22:00
nedelja
22:00
ponedeljak
19:30
utorak
19:30
sreda
19:30
četvrtak
19:30
petak
19:30
subota
19:30
nedelja
19:30
U jednom pravcu 3.080 DIN
Povratna karta 4.928 DIN
Rezerviši »

Beograd - Rožaje

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
08:30
utorak
08:30
sreda
08:30
četvrtak
08:30
petak
08:30
subota
08:30
nedelja
08:30
ponedeljak
12:50
utorak
12:50
sreda
12:50
četvrtak
12:50
petak
12:50
subota
12:50
nedelja
12:50
U jednom pravcu 1.530 DIN
Povratna karta 2.500 DIN
Rezerviši »

Beograd - Rožaje

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
13:30
utorak
13:30
sreda
13:30
četvrtak
13:30
petak
13:30
subota
13:30
nedelja
13:30
ponedeljak
21:40
utorak
21:40
sreda
21:40
četvrtak
21:40
petak
21:40
subota
21:40
nedelja
21:40
U jednom pravcu 1.530 DIN
Povratna karta 2.500 DIN
Rezerviši »

Beograd - Sutomore

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
21:30
utorak
21:30
sreda
21:30
četvrtak
21:30
petak
21:30
subota
21:30
nedelja
21:30
ponedeljak
21:46
utorak
21:46
sreda
21:46
četvrtak
21:46
petak
21:46
subota
21:46
nedelja
21:46
U jednom pravcu 2.600 DIN
Povratna karta 4.400 DIN
Rezerviši »

Beograd - Sutomore

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
20:30
utorak
20:30
sreda
20:30
četvrtak
20:30
petak
20:30
subota
20:30
nedelja
20:30
ponedeljak
18:11
utorak
18:11
sreda
18:11
četvrtak
18:11
petak
18:11
subota
18:11
nedelja
18:11
U jednom pravcu 2.600 DIN
Povratna karta 4.400 DIN
Rezerviši »

Beograd - Sutomore

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
20:00
utorak
20:00
sreda
20:00
četvrtak
20:00
petak
20:00
subota
20:00
nedelja
20:00
ponedeljak
21:56
utorak
21:56
sreda
21:56
četvrtak
21:56
petak
21:56
subota
21:56
nedelja
21:56
U jednom pravcu 2.800 DIN
Povratna karta 4.550 DIN
Rezerviši »

Beograd - Sutomore

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
22:45
utorak
22:45
sreda
22:45
četvrtak
22:45
petak
22:45
subota
22:45
nedelja
22:45
ponedeljak
20:46
utorak
20:46
sreda
20:46
četvrtak
20:46
petak
20:46
subota
20:46
nedelja
20:46
U jednom pravcu 2.800 DIN
Povratna karta 4.550 DIN
Rezerviši »

Beograd - Sutomore

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
19:45
utorak
19:45
sreda
19:45
četvrtak
19:45
petak
19:45
subota
19:45
nedelja
19:45
ponedeljak
19:30
utorak
19:30
sreda
19:30
četvrtak
19:30
petak
19:30
subota
19:30
nedelja
19:30
U jednom pravcu 3.100 DIN
Povratna karta 3.900 DIN
Rezerviši »

Beograd - Sveti Stasije

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
22:00
utorak
22:00
sreda
22:00
četvrtak
22:00
petak
22:00
subota
22:00
nedelja
22:00
ponedeljak
19:40
utorak
19:40
sreda
19:40
četvrtak
19:40
petak
19:40
subota
19:40
nedelja
19:40
U jednom pravcu 3.080 DIN
Povratna karta 4.928 DIN
Rezerviši »

Beograd - Sveti Stasije

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
20:00
utorak
20:00
sreda
20:00
četvrtak
20:00
petak
20:00
subota
20:00
nedelja
20:00
ponedeljak
20:37
utorak
20:37
sreda
20:37
četvrtak
20:37
petak
20:37
subota
20:37
nedelja
20:37
U jednom pravcu 3.080 DIN
Povratna karta 4.928 DIN
Rezerviši »

Beograd - Tivat

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
19:30
utorak
19:30
sreda
19:30
četvrtak
19:30
petak
19:30
subota
19:30
nedelja
19:30
ponedeljak
19:05
utorak
19:05
sreda
19:05
četvrtak
19:05
petak
19:05
subota
19:05
nedelja
19:05
U jednom pravcu 2.950 DIN
Povratna karta 4.750 DIN
Rezerviši »

Beograd - Tivat

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
20:00
utorak
20:00
sreda
20:00
četvrtak
20:00
petak
20:00
subota
20:00
nedelja
20:00
ponedeljak
20:35
utorak
20:35
sreda
20:35
četvrtak
20:35
petak
20:35
subota
20:35
nedelja
20:35
U jednom pravcu 2.950 DIN
Povratna karta 4.750 DIN
Rezerviši »

Beograd - Tivat

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
19:00
utorak
19:00
sreda
19:00
četvrtak
19:00
petak
19:00
subota
19:00
nedelja
19:00
ponedeljak
19:45
utorak
19:45
sreda
19:45
četvrtak
19:45
petak
19:45
subota
19:45
nedelja
19:45
U jednom pravcu 2.950 DIN
Povratna karta 4.750 DIN
Rezerviši »

Beograd - Tivat

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
21:00
utorak
21:00
sreda
21:00
četvrtak
21:00
petak
21:00
subota
21:00
nedelja
21:00
ponedeljak
20:45
utorak
20:45
sreda
20:45
četvrtak
20:45
petak
20:45
subota
20:45
nedelja
20:45
U jednom pravcu 2.950 DIN
Povratna karta 4.750 DIN
Rezerviši »

Beograd - Tivat

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
22:45
utorak
22:45
sreda
22:45
četvrtak
22:45
petak
22:45
subota
22:45
nedelja
22:45
ponedeljak
19:25
utorak
19:25
sreda
19:25
četvrtak
19:25
petak
19:25
subota
19:25
nedelja
19:25
U jednom pravcu 2.950 DIN
Povratna karta 4.750 DIN
Rezerviši »

Beograd - Tivat

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
13:30
utorak
13:30
sreda
13:30
četvrtak
13:30
petak
13:30
subota
13:30
nedelja
13:30
ponedeljak
15:50
utorak
15:50
sreda
15:50
četvrtak
15:50
petak
15:50
subota
15:50
nedelja
15:50
U jednom pravcu 3.300 DIN
Povratna karta 5.300 DIN
Rezerviši »

Beograd - Tivat

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
08:30
utorak
08:30
sreda
08:30
četvrtak
08:30
petak
08:30
subota
08:30
nedelja
08:30
ponedeljak
07:30
utorak
07:30
sreda
07:30
četvrtak
07:30
petak
07:30
subota
07:30
nedelja
07:30
U jednom pravcu 3.300 DIN
Povratna karta 5.300 DIN
Rezerviši »

Beograd - Ulcinj

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
20:30
utorak
20:30
sreda
20:30
četvrtak
20:30
petak
20:30
subota
20:30
nedelja
20:30
ponedeljak
17:30
utorak
17:30
sreda
17:30
četvrtak
17:30
petak
17:30
subota
17:30
nedelja
17:30
U jednom pravcu 2.800 DIN
Povratna karta 4.850 DIN
Rezerviši »

Beograd - Ulcinj

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
21:30
utorak
21:30
sreda
21:30
četvrtak
21:30
petak
21:30
subota
21:30
nedelja
21:30
ponedeljak
21:00
utorak
21:00
sreda
21:00
četvrtak
21:00
petak
21:00
subota
21:00
nedelja
21:00
U jednom pravcu 2.800 DIN
Povratna karta 4.850 DIN
Rezerviši »

Beograd - Zelenika

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
19:45
utorak
19:45
sreda
19:45
četvrtak
19:45
petak
19:45
subota
19:45
nedelja
19:45
ponedeljak
16:25
utorak
16:25
sreda
16:25
četvrtak
16:25
petak
16:25
subota
16:25
nedelja
16:25
U jednom pravcu 3.100 DIN
Povratna karta 3.900 DIN
Rezerviši »

Beograd - Zelenika

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
22:00
utorak
22:00
sreda
22:00
četvrtak
22:00
petak
22:00
subota
22:00
nedelja
22:00
ponedeljak
19:05
utorak
19:05
sreda
19:05
četvrtak
19:05
petak
19:05
subota
19:05
nedelja
19:05
U jednom pravcu 3.190 DIN
Povratna karta 5.104 DIN
Rezerviši »

Beograd - Zelenika

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
20:00
utorak
20:00
sreda
20:00
četvrtak
20:00
petak
20:00
subota
20:00
nedelja
20:00
ponedeljak
20:05
utorak
20:05
sreda
20:05
četvrtak
20:05
petak
20:05
subota
20:05
nedelja
20:05
U jednom pravcu 3.190 DIN
Povratna karta 5.104 DIN
Rezerviši »

Beograd - Đenovići

Polazak Povratak Cena
ponedeljak
19:45
utorak
19:45
sreda
19:45
četvrtak
19:45
petak
19:45
subota
19:45
nedelja
19:45
ponedeljak
16:30
utorak
16:30
sreda
16:30
četvrtak
16:30
petak
16:30
subota
16:30
nedelja
16:30
U jednom pravcu 3.100 DIN
Povratna karta 3.900 DIN
Rezerviši »

Da li vam je potrebna pomoć oko kupovine i rezervacije karata?

Pozovite nas! 011 405 31 51 ili 060 333 84 80 ili pošaljite e-mail:
Radno vreme call centra: svakim radnim danom 08-20h i vikendom 08-15h.