Autobus Srbija - Herceg Novi

Autobuske karte za Srbija Herceg Novi kupite po najnižoj ceni na tržištu. Informišite se o redu vožnje, rezervišite mesto u autobusu i izaberite način plaćanja.

Srbija - Herceg Novi

Autobus Srbija - Herceg Novi

Autobuske karte za Srbija Herceg Novi kupite po najnižoj ceni na tržištu. Informišite se o redu vožnje, rezervišite mesto u autobusu i izaberite način plaćanja.

Polazak:

 • Pon

  Ponedeljak

  19:00
 • Uto

  Utorak

  19:00
 • Sre

  Sreda

  19:00
 • Čet

  Četvrtak

  19:00
 • Pet

  Petak

  19:00
 • Sub

  Subota

  19:00
 • Ned

  Nedelja

  19:00

Povratak:

 • Pon

  Ponedeljak

  19:00
 • Uto

  Utorak

  19:00
 • Sre

  Sreda

  19:00
 • Čet

  Četvrtak

  19:00
 • Pet

  Petak

  19:00
 • Sub

  Subota

  19:00
 • Ned

  Nedelja

  19:00

Kupovina karte:

 • CheckDirektno u agenciji
 • CheckSlanjem na Vašu adresu

Cena:

 • Jednosmerna: 3.850,00 RSD
 • Povratna: 6.160,00 RSD
Izaberi

Polazak:

 • Pon

  Ponedeljak

  08:30
 • Pon

  Ponedeljak

  13:30
 • Pon

  Ponedeljak

  19:00
 • Pon

  Ponedeljak

  20:00
 • Pon

  Ponedeljak

  22:00
 • Uto

  Utorak

  08:30
 • Uto

  Utorak

  13:30
 • Uto

  Utorak

  19:00
 • Uto

  Utorak

  20:00
 • Uto

  Utorak

  22:00
 • Sre

  Sreda

  08:30
 • Sre

  Sreda

  13:30
 • Sre

  Sreda

  19:00
 • Sre

  Sreda

  20:00
 • Sre

  Sreda

  22:00
 • Čet

  Četvrtak

  08:30
 • Čet

  Četvrtak

  13:30
 • Čet

  Četvrtak

  19:00
 • Čet

  Četvrtak

  20:00
 • Čet

  Četvrtak

  22:00
 • Pet

  Petak

  08:30
 • Pet

  Petak

  13:30
 • Pet

  Petak

  19:00
 • Pet

  Petak

  20:00
 • Pet

  Petak

  22:00
 • Sub

  Subota

  08:30
 • Sub

  Subota

  13:30
 • Sub

  Subota

  19:00
 • Sub

  Subota

  20:00
 • Sub

  Subota

  22:00
 • Ned

  Nedelja

  08:30
 • Ned

  Nedelja

  13:30
 • Ned

  Nedelja

  19:00
 • Ned

  Nedelja

  20:00
 • Ned

  Nedelja

  22:00

Povratak:

 • Pon

  Ponedeljak

  07:00
 • Pon

  Ponedeljak

  14:45
 • Pon

  Ponedeljak

  15:00
 • Pon

  Ponedeljak

  19:00
 • Pon

  Ponedeljak

  20:00
 • Uto

  Utorak

  07:00
 • Uto

  Utorak

  14:45
 • Uto

  Utorak

  15:00
 • Uto

  Utorak

  19:00
 • Uto

  Utorak

  20:00
 • Sre

  Sreda

  07:00
 • Sre

  Sreda

  14:45
 • Sre

  Sreda

  15:00
 • Sre

  Sreda

  19:00
 • Sre

  Sreda

  20:00
 • Čet

  Četvrtak

  07:00
 • Čet

  Četvrtak

  14:45
 • Čet

  Četvrtak

  15:00
 • Čet

  Četvrtak

  19:00
 • Čet

  Četvrtak

  20:00
 • Pet

  Petak

  07:00
 • Pet

  Petak

  14:45
 • Pet

  Petak

  15:00
 • Pet

  Petak

  19:00
 • Pet

  Petak

  20:00
 • Sub

  Subota

  07:00
 • Sub

  Subota

  14:45
 • Sub

  Subota

  15:00
 • Sub

  Subota

  19:00
 • Sub

  Subota

  20:00
 • Ned

  Nedelja

  07:00
 • Ned

  Nedelja

  14:45
 • Ned

  Nedelja

  15:00
 • Ned

  Nedelja

  19:00
 • Ned

  Nedelja

  20:00

Kupovina karte:

 • CheckDirektno u agenciji
 • CheckSlanjem na Vašu adresu

Cena:

 • Jednosmerna: 3.190,00 RSD
 • Povratna: 5.104,00 RSD
Izaberi

Polazak:

 • Pon

  Ponedeljak

  21:30
 • Uto

  Utorak

  21:30
 • Sre

  Sreda

  21:30
 • Čet

  Četvrtak

  21:30
 • Pet

  Petak

  21:30
 • Sub

  Subota

  21:30
 • Ned

  Nedelja

  21:30

Povratak:

 • Pon

  Ponedeljak

  15:00
 • Uto

  Utorak

  15:00
 • Sre

  Sreda

  15:00
 • Čet

  Četvrtak

  15:00
 • Pet

  Petak

  15:00
 • Sub

  Subota

  15:00
 • Ned

  Nedelja

  15:00

Kupovina karte:

 • CheckDirektno u agenciji
 • CheckSlanjem na Vašu adresu

Cena:

 • Jednosmerna: 2.200,00 RSD
 • Povratna: 3.520,00 RSD
Izaberi

Polazak:

 • Pon

  Ponedeljak

  21:45
 • Uto

  Utorak

  21:45
 • Sre

  Sreda

  21:45
 • Čet

  Četvrtak

  21:45
 • Pet

  Petak

  21:45
 • Sub

  Subota

  21:45
 • Ned

  Nedelja

  21:45

Povratak:

 • Pon

  Ponedeljak

  20:00
 • Uto

  Utorak

  20:00
 • Sre

  Sreda

  20:00
 • Čet

  Četvrtak

  20:00
 • Pet

  Petak

  20:00
 • Sub

  Subota

  20:00
 • Ned

  Nedelja

  20:00

Kupovina karte:

 • CheckDirektno u agenciji
 • CheckSlanjem na Vašu adresu

Cena:

 • Jednosmerna: 2.750,00 RSD
 • Povratna: 4.400,00 RSD
Izaberi

Polazak:

 • Pon

  Ponedeljak

  22:45
 • Uto

  Utorak

  22:45
 • Sre

  Sreda

  22:45
 • Čet

  Četvrtak

  22:45
 • Pet

  Petak

  22:45
 • Sub

  Subota

  22:45
 • Ned

  Nedelja

  22:45

Povratak:

 • Pon

  Ponedeljak

  20:00
 • Uto

  Utorak

  20:00
 • Sre

  Sreda

  20:00
 • Čet

  Četvrtak

  20:00
 • Pet

  Petak

  20:00
 • Sub

  Subota

  20:00
 • Ned

  Nedelja

  20:00

Kupovina karte:

 • CheckDirektno u agenciji
 • CheckSlanjem na Vašu adresu

Cena:

 • Jednosmerna: 2.530,00 RSD
 • Povratna: 4.048,00 RSD
Izaberi

Polazak:

 • Pon

  Ponedeljak

  01:00
 • Uto

  Utorak

  01:00
 • Sre

  Sreda

  01:00
 • Čet

  Četvrtak

  01:00
 • Pet

  Petak

  01:00
 • Sub

  Subota

  01:00
 • Ned

  Nedelja

  01:00

Povratak:

 • Pon

  Ponedeljak

  20:00
 • Uto

  Utorak

  20:00
 • Sre

  Sreda

  20:00
 • Čet

  Četvrtak

  20:00
 • Pet

  Petak

  20:00
 • Sub

  Subota

  20:00
 • Ned

  Nedelja

  20:00

Kupovina karte:

 • CheckDirektno u agenciji
 • CheckSlanjem na Vašu adresu

Cena:

 • Jednosmerna: 2.090,00 RSD
 • Povratna: 3.344,00 RSD
Izaberi

Polazak:

 • Pon

  Ponedeljak

  18:30
 • Pon

  Ponedeljak

  20:30
 • Uto

  Utorak

  18:30
 • Uto

  Utorak

  20:30
 • Sre

  Sreda

  18:30
 • Sre

  Sreda

  20:30
 • Čet

  Četvrtak

  18:30
 • Čet

  Četvrtak

  20:30
 • Pet

  Petak

  18:30
 • Pet

  Petak

  20:30
 • Sub

  Subota

  18:30
 • Sub

  Subota

  20:30
 • Ned

  Nedelja

  18:30
 • Ned

  Nedelja

  20:30

Povratak:

 • Pon

  Ponedeljak

  19:00
 • Pon

  Ponedeljak

  20:00
 • Uto

  Utorak

  19:00
 • Uto

  Utorak

  20:00
 • Sre

  Sreda

  19:00
 • Sre

  Sreda

  20:00
 • Čet

  Četvrtak

  19:00
 • Čet

  Četvrtak

  20:00
 • Pet

  Petak

  19:00
 • Pet

  Petak

  20:00
 • Sub

  Subota

  19:00
 • Sub

  Subota

  20:00
 • Ned

  Nedelja

  19:00
 • Ned

  Nedelja

  20:00

Kupovina karte:

 • CheckDirektno u agenciji
 • CheckSlanjem na Vašu adresu

Cena:

 • Jednosmerna: 3.520,00 RSD
 • Povratna: 5.632,00 RSD
Izaberi

Polazak:

 • Pon

  Ponedeljak

  00:30
 • Uto

  Utorak

  00:30
 • Sre

  Sreda

  00:30
 • Čet

  Četvrtak

  00:30
 • Pet

  Petak

  00:30
 • Sub

  Subota

  00:30
 • Ned

  Nedelja

  00:30

Povratak:

 • Pon

  Ponedeljak

  20:00
 • Uto

  Utorak

  20:00
 • Sre

  Sreda

  20:00
 • Čet

  Četvrtak

  20:00
 • Pet

  Petak

  20:00
 • Sub

  Subota

  20:00
 • Ned

  Nedelja

  20:00

Kupovina karte:

 • CheckDirektno u agenciji
 • CheckSlanjem na Vašu adresu

Cena:

 • Jednosmerna: 2.200,00 RSD
 • Povratna: 3.520,00 RSD
Izaberi

Polazak:

 • Pon

  Ponedeljak

  18:30
 • Uto

  Utorak

  18:30
 • Sre

  Sreda

  18:30
 • Čet

  Četvrtak

  18:30
 • Pet

  Petak

  18:30
 • Sub

  Subota

  18:30
 • Ned

  Nedelja

  18:30

Povratak:

 • Pon

  Ponedeljak

  19:00
 • Uto

  Utorak

  19:00
 • Sre

  Sreda

  19:00
 • Čet

  Četvrtak

  19:00
 • Pet

  Petak

  19:00
 • Sub

  Subota

  19:00
 • Ned

  Nedelja

  19:00

Kupovina karte:

 • CheckDirektno u agenciji
 • CheckSlanjem na Vašu adresu

Cena:

 • Jednosmerna: 3.850,00 RSD
 • Povratna: 6.160,00 RSD
Izaberi

Polazak:

 • Pon

  Ponedeljak

  22:30
 • Uto

  Utorak

  22:30
 • Sre

  Sreda

  22:30
 • Čet

  Četvrtak

  22:30
 • Pet

  Petak

  22:30
 • Sub

  Subota

  22:30
 • Ned

  Nedelja

  22:30

Povratak:

 • Pon

  Ponedeljak

  15:00
 • Uto

  Utorak

  15:00
 • Sre

  Sreda

  15:00
 • Čet

  Četvrtak

  15:00
 • Pet

  Petak

  15:00
 • Sub

  Subota

  15:00
 • Ned

  Nedelja

  15:00

Kupovina karte:

 • CheckDirektno u agenciji
 • CheckSlanjem na Vašu adresu

Cena:

 • Jednosmerna: 1.900,00 RSD
 • Povratna: 3.040,00 RSD
Izaberi

Polazak:

 • Pon

  Ponedeljak

  19:30
 • Uto

  Utorak

  19:30
 • Sre

  Sreda

  19:30
 • Čet

  Četvrtak

  19:30
 • Pet

  Petak

  19:30
 • Sub

  Subota

  19:30
 • Ned

  Nedelja

  19:30

Povratak:

 • Pon

  Ponedeljak

  19:00
 • Uto

  Utorak

  19:00
 • Sre

  Sreda

  19:00
 • Čet

  Četvrtak

  19:00
 • Pet

  Petak

  19:00
 • Sub

  Subota

  19:00
 • Ned

  Nedelja

  19:00

Kupovina karte:

 • CheckDirektno u agenciji
 • CheckSlanjem na Vašu adresu

Cena:

 • Jednosmerna: 3.685,00 RSD
 • Povratna: 5.896,00 RSD
Izaberi

Polazak:

 • Pon

  Ponedeljak

  01:30
 • Uto

  Utorak

  01:30
 • Sre

  Sreda

  01:30
 • Čet

  Četvrtak

  01:30
 • Pet

  Petak

  01:30
 • Sub

  Subota

  01:30
 • Ned

  Nedelja

  01:30

Povratak:

 • Pon

  Ponedeljak

  19:00
 • Uto

  Utorak

  19:00
 • Sre

  Sreda

  19:00
 • Čet

  Četvrtak

  19:00
 • Pet

  Petak

  19:00
 • Sub

  Subota

  19:00
 • Ned

  Nedelja

  19:00

Kupovina karte:

 • CheckDirektno u agenciji
 • CheckSlanjem na Vašu adresu

Cena:

 • Jednosmerna: 2.200,00 RSD
 • Povratna: 3.520,00 RSD
Izaberi

Da li vam je potrebna pomoć oko kupovine i rezervacije karata?

Pozovite nas! 011 405 31 51 ili 060 333 84 80!
Radno vreme call centra: svakim radnim danom 08-20h i subotom 08-15h.

Beograd - Minhen

Mesto Polazak Udaljenost Vreme putovanja
StartBeograd 17:00 0km 00:00
MestoNovi Sad 18:20 100km 1:30h
MestoSubotica 22:20 300km 3:30h
FinishMinhen 04:20 900km 8:30h

Dostupni popusti

 • Check10% popusta za studente
 • Check15% popusta za penzionere